Font: Fundació Bofill, enquesta PaD, 2012.


DADES RELACIONADES