Segons l’extinta enquesta de l’ús del temps, gairebé una tercera part de les llars reben ajuda per part d’altres persones, mitjançant l’economia informal o com a ajut voluntari no remunerat. Aquesta ajuda és sobretot de manteniment de la llar, i s’hi inclouen les tasques de neteja.
A molta distància ens trobem l’ajut per atendre les criatures, i la confecció. Si pensem que aquestes tres tasques, en la seva immensa majoria, podrien ser mercantilitzables -això és, realitzades per persones de forma professional-, podem imaginar-nos el volum de llocs de treball que es podrien crear en aquest sector.


DADES RELACIONADES