Font: ICPS, Sondeig d'Opinió de Catalunya, 2016


DADES RELACIONADES