Font: Generalitat de Catalunya, 10 anys d'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, 2009.


DADES RELACIONADES