Tal com s’ha posat sobre la taula aquestes últimes setmanes, els i les professionals de l’educació estan intentant donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat, malgrat disposar de menys recursos i sempre des de la distància. Properament caldrà fer educació presencial i online, duplicant l’esforç i amb una important manca de recursos.
Com succeeix en el cas del personal sanitari, el personal educatiu està molt feminitzat. Així, com mostra el gràfic, el professorat del primer cicle d’infantil està format per un 91,8% de dones, el de primària i del 2n cicle d’infantil per un 84,9%, l’educació secundària 81,3%, i finalment l’educació secundària és la més paritària, malgrat la proporció de dones és del 60,8%.
Així doncs, tot i que el conjunt del sector educatiu està feminitzat, a mida que augmenta el nivell educatiu augmenta la proporció d’home.


DADES RELACIONADES