El 60% dels homes i el 51% de les dones se situen en posicions d’esquerres. A l’any 2015 en aquesta autoubicació hi trobàvem el 54% dels homes i el 46% de les dones. Actualment a les posicions de dretes, s’hi ubiquen el 10% dels homes i de les dones, unes dades similars a l’any anterior. El canvi substancial té a veure amb les posicions “No sap” i “No contesta”. Posicions que ja fa temps que senyalem com a rellevants, que l’any anterior acumulaven entre totes dues el 19% dels homes i el 30% de les dones, i que aquest any ja recull l’11% dels homes i el 16% de les dones, un descens prou significatiu, especialment en el cas de les dones.
Sembla molt simptomàtic dels temps que estem vivint el més que probable moviment entre opcions d’esquerres i la no voluntat o no capacitat d’ubicació política de les idees pròpies.
Amb tot, quines són les diferències ideològiques entre homes i dones? Si bé les diferències hi són, aquestes són petites, i bàsicament estan contaminades per la quantitat més gran de dones que responen “no sap”, cosa que no podem deixar d’observar com un vestigi del seu rol de gènere tradicional, al que no li estava permès opinar sobre la política, les ideologies ni els afers públics i que es tradueix en l’actualitat en un menor interès. Aquests temes no van amb nosaltres, que diríem.


DADES RELACIONADES