Els problemes per dur a terme les activitats quotidianes s’incrementen amb l’edat, de forma lleu fins als 75, però a partir d’aquesta edat, la població té molts més problemes. Entre la població major de 75 anys, les dificultats greus per a dur activitats quotidianes afecten a un total de 18% dels homes, mentre que ho fa en un 30% de les dones. Així doncs, les dones són, a més d’una immensa majoria entre la població que es dedica a cuidar d’altres, també majoritàries entre la població que necessita cura. Però en tot cas, la població adulta en la seva totalitat té un cert nombre de possibilitats de necessitar ajut per dur a terme les activitats diàries i poder tenir una vida quotidiana satisfactòria. Aquestes possibilitats de ser dependent d’altres o de les polítiques per a l’autonomia personal augmenten per a tots dos sexes, com és lògic, amb l’edat.


DADES RELACIONADES