Els problemes per dur a terme les activitats quotidianes s’incrementen amb l’edat, de forma molt lleu fins als 75 anys i de forma dramàtica per a la població a partir d’aquesta edat. Entre la població major de 75 anys, les dificultats per a fer activitats quotidianes afecten un 15,71% dels homes i un 32,64% de les dones.
Així doncs, les dones són, a més d’una immensa majoria entre la població que es dedica a cuidar d’altres, també majoritàries entre la població que necessita cura.
Però en tot cas, la població adulta en la seva totalitat té un bon nombre de possibilitats de necessitar ajuda per dur a terme les activitats diàries i poder tenir una vida quotidiana satisfactòria. Aquestes possibilitats de ser dependent d’altres o de les polítiques per a l’autonomia personal augmenten per a tots dos sexes, com és lògic, amb l’edat.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de Salut de Catalunya, 2015.


DADES RELACIONADES