Les dues últimes enquestes de violència masclista a Catalunya, dutes a terme l’any 2010 i 2016, mostren que de les dones residents a Catalunya, una de cada 4 ha patit algun fet especialment greu. Aquest percentatge es manté força estable amb el temps, experimentant una lleugeríssima disminució. S’entenen com agressions masclistes greus: les violacions, els intents de violació, els tocaments sexuals amb violència física o amenaces, les agressions físiques violentes i les amenaces greus (amenaces de mort o amb objectes perillosos).


DADES RELACIONADES