Segons l’enquesta Panel de Desigualtats de la Fundació Jaume Bofill, les dificultats per compaginar les responsabilitats en l’esfera laboral i familiar han augmentat per a les dones. I no per a totes en igual mesura.
En qualsevol cas, cal estar amatents, ja que podria ser que la crisi econòmica amb el fort augment d’atur -en particular atur masculí- estigui fent que les dones se sobrecarreguin de feina, mentre els homes disminueixen la seva càrrega total de treball, a causa de la manca de treball remunerat que és, sovint, considerada per ells mateixos com la seva principal responsabilitat.


DADES RELACIONADES