En aquesta gràfica es mostren els usos d’internet per part de la població que el fa servir. Els tipus d’usos d’internet entre aquest grup de persones són similars per ambdós sexes amb l’excepció de l’ús d’internet per participar en les xarxes socials, ús en el qual les dones superen els homes amb més de 6 punts percentuals. Aquestes diferències poden mostrar com tot i existir similituds, homes i dones poden representen papers diferents en la societat virtual, de la mateixa manera que succeeix a la resta de relacions socials.


DADES RELACIONADES