En aquesta gràfica es mostren els usos d’internet per part de la població que el fa servir. Els tipus d’usos d’internet entre aquest grup de persones són similars per ambdós sexes amb l’excepció de l’ús d’internet per participar en les xarxes socials, ús en el qual les dones superen els homes amb més de 15 punts percentuals. Si bé en menor mesura, també hi ha diferències en el percentatge d’homes i dones que utilitzen internet per penjar continguts propis, aquest cop a favor dels homes (amb 5 punts més que les dones). Aquestes diferències mostren com, en algunes qüestions, homes i dones representen papers diferents en la societat virtual, de la mateixa manera que succeeix a la resta de relacions socials.


DADES RELACIONADES