Font: Departament d'Interior, Generalitat de Catalunya. Informe 10 anys d'Enquesta de seguretat pública de Catalunya. Experiències europees.


DADES RELACIONADES