Font: Elaboració equip IQ a partir de les dades de l'ICPS, Sondeig d'Opinió Catalunya.


DADES RELACIONADES