Font: CIS, Enquesta Social Europea, 2012.


DADES RELACIONADES