Anualment, d’ençà que es registren les dades, moren assassinades entre quaranta-quatre i setanta-tres dones per les seves parelles o exparelles o, tal com la defineix la Llei 1/2004, per violència de gènere. Entre 91 i 112 persones d’ambdós sexes moren a causa de violència masclista, sigui quin sigui el vincle entre la víctima i l’agressor: és el que s’anomenen feminicidis. Aquest segon tipus d’assassinat, conceptualitzat per Marcela Lagarde pel cas de Mèxic, inclou les morts a causa del masclisme, més enllà de l’àmbit de la parella. És l’organització Feminicidios.net qui realitza la segona comptabilització, a partir de la informació pública existent. El recompte públic indica una tendència -si bé irregular- cap al descens d’aquestes morts, arribant el 2016 al nombre més baix de la sèrie, amb 44 assassinats. En canvi el recompte de Feminicidios.net no mostra aquesta tendència. D’altra banda, Feminicidios.net i, 3 anys més tard, també la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, recompten els nens i nenes assassinats, freqüentment fills/es dels agressors, com a part del pla de terror masclista vers les seves mares. Cal recordar, en aquest sentit, que recentment la CEDAW va fer un dictamen on es condemnava a l’Estat Espanyol per la desprotecció d’una d’aquestes menors i la seva mare l’any 2003.


DADES RELACIONADES